Këtu mund të kontaktoni WebMaster, nëse keni pyetje në lidhje me faqen tonë të internetit. WebMaster TeToVaRi Mundohem t'i përgjigjem pyetjeve brenda 1-2 ditëve. Shënim: Nëse keni probleme ose pyetje në lidhje me WebSeiten ju lutem më dërgoni me Formularin. Faleminderit për durimin tuaj.

Webmaster

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Webmaster

Këtu mund të kontaktoni WebMaster, nëse keni pyetje në lidhje me faqen tonë të internetit. WebMaster TeToVaRi Mundohem t'i përgjigjem pyetjeve brenda 1-2 ditëve. Shënim: Nëse keni probleme ose pyetje në lidhje me WebSeiten ju lutem më dërgoni me Formularin. Faleminderit për durimin tuaj.
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov