Aktivitet - 2018

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
11 - 05 - 2018 Shperndarja ( | ) e Paketave
Prezent ishin
Sevdail, Zija, Suat, Amir, Bekim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.60 Dinar
78‘216.-- Dinar
Persona
134
Total:
1‘487.00 Fr
12 - 06 - 2018 Shperndarja ( || ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Muhamet,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.75 Dinar
64‘059.-- Dinar
Persona
116
Total:
1‘214.40 Fr
11 - 07 - 2018 Shperndarja ( ||| ) e Paketave
Prezent ishin
Zija, Shefket, Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.50 Dinar
64‘312.-- Dinar
Persona
119
Total:
1‘225.00 Fr
08 - 08 - 2018 Shperndarja ( |V ) e Paketave
Prezent ishin
Selim, Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.00 Dinar
61‘191.-- Dinar
Persona
121
Total:
1‘170.00 Fr
11 - 09 - 2018 Shperndarja ( V ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Avdirahim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.40 Dinar
75‘162.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘434.00 Fr
10 - 10 - 2018 Shperndarja ( V| ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Avdirahim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 53.60 Dinar
83‘627.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘560.00 Fr
13 - 11 - 2018 Shperndarja ( V|| ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 53.90 Dinar
76‘915.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘427.00 Fr
XX - 12 - 2018 Shperndarja ( V||| ) e Paketave
Prezent ishin
xxx
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = xxx Dinar
xxx Dinar
Persona
xxx
Total:
xxx Fr

Për me shum info…!

Mund te Klikoni mbi Vitin që keni deshir me dit me shum nga Aktivitetet e

SHHB2018

Aktivitet - 2018

Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
11 - 05 - 2018 Shperndarja ( | ) e Paketave
Prezent ishin
Sevdail, Zija, Suat, Amir, Bekim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.60 Dinar
78‘216.-- Dinar
Persona
134
Total:
1‘487.00 Fr
12 - 06 - 2018 Shperndarja ( || ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Muhamet,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.75 Dinar
64‘059.-- Dinar
Persona
116
Total:
1‘214.40 Fr
11 - 07 - 2018 Shperndarja ( ||| ) e Paketave
Prezent ishin
Zija, Shefket, Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.50 Dinar
64‘312.-- Dinar
Persona
119
Total:
1‘225.00 Fr
08 - 08 - 2018 Shperndarja ( |V ) e Paketave
Prezent ishin
Selim, Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.00 Dinar
61‘191.-- Dinar
Persona
121
Total:
1‘170.00 Fr
11 - 09 - 2018 Shperndarja ( V ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Avdirahim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 52.40 Dinar
75‘162.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘434.00 Fr
10 - 10 - 2018 Shperndarja ( V| ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Avdirahim,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 53.60 Dinar
83‘627.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘560.00 Fr
13 - 11 - 2018 Shperndarja ( V|| ) e Paketave
Prezent ishin
Suat, Amir, Muhamed,
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = 53.90 Dinar
76‘915.-- Dinar
Persona
142
Total:
1‘427.00 Fr
XX - 12 - 2018 Shperndarja ( V||| ) e Paketave
Prezent ishin
xxx
Kursi Fr. Dinar
1.—Fr. = xxx Dinar
xxx Dinar
Persona
xxx
Total:
xxx Fr

Për me shum info…!

Mund te Klikoni mbi Vitin që keni

deshir me dit me shum nga

Aktivitetet e SHHB2018