Politika e privatësisë Privatësia në përgjithësi Mbrojtja e privatësisë suaj dhe siguria e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishme për ne. Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 është në dijeni të ndjeshmërisë së përdorimit të të dhënave personale. Të dhënat që jepni do të trajtohen me kujdes maksimal. Aplikacionet tona, nëse përdorni faqen tonë të internetit në https://shhb2018.ch, janë në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Sigurimi i të dhënave Ju lutem vini rënsi në për gjithësi nuk ka mbrojtje të lartë kur transmetoni të dhëna në internet. Nëse transferoni të dhëna, në veçanti të dhëna personale, në këtë rrjet të hapur mbarëbotëror, bëni këtë në përgjegjësinë tuaj. Sapo të dhënat tuaja mbërrijnë në kompanitë e SHHB2018 në Zvicër ato mbrohen nga masat e duhura teknike kundër përpunimit të paautorizuar dhe kundër inspektimit nga palët e treta. Qasja në të dhënat personale është e kufizuar për ata punonjës të SHHB2018 të cilët kanë nevojë për përdorim (për shembull, ta njohin këtë informacion për ofrimin e ndihmës në kontekstin e marrëdhënies me ju). Këta punonjës janë gjithashtu të trajnuar për trajtimin e të dhënave të ndjeshme.

Datenschutz

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Datenschutz

Politika e privatësisë Privatësia në përgjithësi Mbrojtja e privatësisë suaj dhe siguria e të dhënave tuaja personale është shumë e rëndësishme për ne. Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 është në dijeni të ndjeshmërisë së përdorimit të të dhënave personale. Të dhënat që jepni do të trajtohen me kujdes maksimal. Aplikacionet tona, nëse përdorni faqen tonë të internetit në https://shhb2018.ch, janë në përputhje me rregullat e mbrojtjes së të dhënave. Sigurimi i të dhënave Ju lutem vini rënsi në për gjithësi nuk ka mbrojtje të lartë kur transmetoni të dhëna në internet. Nëse transferoni të dhëna, në veçanti të dhëna personale, në këtë rrjet të hapur mbarëbotëror, bëni këtë në përgjegjësinë tuaj. Sapo të dhënat tuaja mbërrijnë në kompanitë e SHHB2018 në Zvicër ato mbrohen nga masat e duhura teknike kundër përpunimit të paautorizuar dhe kundër inspektimit nga palët e treta. Qasja në të dhënat personale është e kufizuar për ata punonjës të SHHB2018 të cilët kanë nevojë për përdorim (për shembull, ta njohin këtë informacion për ofrimin e ndihmës në kontekstin e marrëdhënies me ju). Këta punonjës janë gjithashtu të trajnuar për trajtimin e të dhënave të ndjeshme.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu