Foto nga Aktiviteti 2019

Ketu keni disa foto nga Aktivitetet Shoqates Bamirsia 2018 As kush nud mund me besu se sa

Foto

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Foto nga Aktiviteti 2019

Ketu keni disa foto nga Aktivitetet Shoqates Bamirsia 2018 As kush nud mund me besu se sa
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu

Foto

Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov