Einzahlung für: Reiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen 5303 Würenlingen Zugunsten von: BAMIRSIA 2018 - Schweiz 5416 Kirchdorf AG IBAN: CH69 8074 6000 0057 8316 2 Konto: 50-752-1

Ndihmë edhe ti mes GoFundMe Onlein

Ketu keni informata si mund me ndihmi edhe ti shpejt dhe Onlein mes GoFundMe Onlein pagesen me ViSa, MasterCard ne Vendlindjen.

Ndihmë edhe ti me Cek

Ketu keni informata si mund me ndihmi edhe ti ne Vendlindjen.
Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.

Ndihme

Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Ndihmë edhe ti me Cek

Ketu keni informata si mund me ndihmi edhe ti ne Vendlindjen.

Ndihmë edhe ti mes

GoFundMe Onlein

Ketu keni informata si mund me ndihmi edhe ti shpejt dhe Onlein mes GoFundMe Onlein pagesen me ViSa, MasterCard ne Vendlindjen.
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu

Ndihme

Einzahlung für: Reiffeisenbank Siggenthal-Würenlingen 5303 Würenlingen Zugunsten von: BAMIRSIA 2018 - Schweiz 5416 Kirchdorf AG IBAN: CH69 8074 6000 0057 8316 2 Konto: 50-752-1
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov