Zavens Kryetar

Shefket Alijov

eMail: shefket@shhb2018.ch

Sekretar

Selim Selimi

eMail: selim@shhb2018.ch

Arkatar

Zija Ibrahimi

eMail: zija@shhb2018.ch

Reth nesh

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.

Kryetar

Sevdail Bislimi

eMail: sevdail@shhb2018.ch

Paqa Mëshira dhe Bereqeti i Allahut qoftë mbi ju Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 është themeluar më 11.Mars 2018 dhe fokusohet në aktivitete humanitare siq janë.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Kryetar

Sevdail Bislimi

eMail: sevdail@shhb2018.ch

Reth nesh

Zavens Kryetar

Shefket Alijov

eMail: shefket@shhb2018.ch

Sekretar

Selim Selimi

eMail: selim@shhb2018.ch

Arkatar

Zija Ibrahimi

eMail: zija@shhb2018.ch

Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu
Paqa Mëshira dhe Bereqeti i Allahut qoftë mbi ju Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 është themeluar më 11.Mars 2018 dhe fokusohet në aktivitete humanitare siq janë.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov