Aktivitet - 2019 - Turnier -

Shoqata Humanitare BAMIRSIA 2018 Shkup - Kumanov
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov
Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
Dhuroni gjithashtu
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!

Shqiptarët në Baden i

bashkon turneu humanirat

November 9, 2019

Për herë të parë SH.H “Bamirësia 2018” në Baden të Zvicrës do të organizojë turneun humanitar në minifutboll. Misioni i këtij turneu është grumbullimi i sa më shumë të rinjëve në këtë turne dhe në kohë të njëjtë grumbullimin e sa më shumë mjeteve për tju dalur në ndihmë familjeve të varfëra dhe me nevojë. Në turneun e parë të minufutbollit do të marrin pjesë 12 ekipe të përbëra kryesisht nga të rinjtë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Gjatë zhvillimit të garave të gjithë të pranishmit do të mund të shijojnë gjellat e kuzhinës tradicionale. Turneu do të zhvillohet të dielën me 10.11.2019 në Obersiggenthal afër Badenit Aargau.

Aktivitet - 2019

- Turnier -

Design 15.07.2018 by TeToVaRi ®
NDALOHET DHENIA E PUNIMEVE PA PASUR LEJE NGA AUTORI NE MOSPERPUTHJE ME KETE LICENCE!
Bëhu pjesë edhe ti. Ndihmo skamnorët dhe jetimët.
Dhuroni gjithashtu
Copyright © 2018 - 2019 Shoqata Humanitare Bamirsia 2018 Shkup - Kumanov

Shqiptarët në Baden i

bashkon turneu humanirat

November 9, 2019

Për herë të parë SH.H “Bamirësia 2018” në Baden të Zvicrës do të organizojë turneun humanitar në minifutboll. Misioni i këtij turneu është grumbullimi i sa më shumë të rinjëve në këtë turne dhe në kohë të njëjtë grumbullimin e sa më shumë mjeteve për tju dalur në ndihmë familjeve të varfëra dhe me nevojë. Në turneun e parë të minufutbollit do të marrin pjesë 12 ekipe të përbëra kryesisht nga të rinjtë shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Zvicër. Gjatë zhvillimit të garave të gjithë të pranishmit do të mund të shijojnë gjellat e kuzhinës tradicionale. Turneu do të zhvillohet të dielën me 10.11.2019 në Obersiggenthal afër Badenit Aargau.